T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Salıpazarı Müftülüğü

14.07.2016

Salıpazarı İlçemiz ve İlçe Müftülüğümüz

SALIPAZARI İLÇESİ

Salıpazarı Samsun’un bir ilçesidir.

1960’lı yıllarda civardaki köylerin Pazar yeri alanı olarak şekillenmeye başlayan Salıpazarı İlçe merkezi zaman içinde bu günkü halini almaya başlamıştır.

İlçe olmadan önce Alanyaykın, Düzköy ve Bereket köylerinin birleşmesiyle 1973 yılında Belediye olmuştur. Salıpazarı ismini ise her hafta salı günü ilçede kurulan pazar´dan almaktadır.

Salıpazarı İlçesini oluşturan yerleşim yerleri daha önceleri Çarşamba ve Terme ilçelerine bağlı birer köy iken 1987-88 yıllarında ilçe teşkilatı kurularak Samsun´a bağlı bir ilçe olmuştur. Dolayısıyla İlçenin tarihi Çarşamba ve Terme ilçelerinin tarihi ile yakından ilgilidir. 

Salıpazarı İlçesi Çarşamba ilçesine 15 km. Samsun iline 50 km. dir. Samsun ilinden belirli periyotlarla kalkan otobüslerle ve Çarşamba İlçesinden 30 dk. da bir kalkan otobüslerle ulaşım sağlanmaktadır.

SALIPAZARI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

Salıpazarı İlçe Müftülüğü ilçe oluşunu müteakip 1988 yılında kurulmuştur.

İlçenin nüfusu 2015 verilerine göre 18,869'dur

İlçede toplam 44 mahalle ve toplamda 90 camii bulunmaktadır.  

Biri kız (yatılı) diğeri erkek (yatılı - hafızlık) olmak üzere iki Kur'an Kursu eğitim faaliyetine devam etmektedir.

Misyonumuz

Toplumun dini ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek amacıyla İslam dininin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmak, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek ve ibadet yerlerini yönetmektir.

Vizyonumuz

Ülkemizde ve İlimizde İslam dinine ilişkin her hususta referans alınan, etkin ve saygın kurum olmak.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Kurumumuzun yetki ve sorumlulukları, Anayasa ve Kanunla belirlenmiştir. Bu husus Anayasanın 136. maddesinde, “Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, (İl Müftülüğü) laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.” 22/06/1965 tarihli ve 633 sayılı “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un 1 inci maddesinde de, “İslam Dini’nin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek…” Şeklinde ifade edilmiştir.

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, 01/07/2010 tarihli ve 6002 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiş Başkanlığa yeni görevler verilmiş, hizmet alanı genişletilmiştir.