13.01.2021

İbrahim KADIOĞLU

  İbrahim Kadıoğlu, Trabzon’un Maçka İlçes’nin Ortaköy’ünde dünyaya geldi. Babası Ali Efendi, annesi Hatice Hanım’dır. Aslen Köprübaşı’lıdır. İlkokulu doğduğu köyde, orta ve lise öğrenimini Maçka Lisesi’nde okudu.

      Dini ilimlerin tahsiline ilk defa annesinin babası Hacı İsmail Hakkı Kadı Hoca Efendi’den başladı. Osmanlıcayı lise yıllarında kendi gayretleriyle öğrendi.  Liseden sonra Kur’an ve Arapça ilimlerini Köprübaşı’nın Büyükdoğanlı Köyü’nde İmam-Hatiplik yapan H. Yusuf Yazıcı Hoca Efendiden almaya başladı. (1980)  Daha sonra Arapça ve İslâm ilimlerine Of’un Bölümlü (Zisino) Köyünde H.Veysel Çınar Efendi’den almaya devam etti.(1981-84). Hocasının oradan ayrılıp Çaykara İlçesi’nin Akköse (Zeno) köyüne geçmesiyle askere gidinceye kadar orada dini ilimleri tahsil etmeye devam etti. Askerlik dönüşünden sonra aynı hocasından Çaykara’nın Şahinkaya (Ortaşur) Köyü’nde belirli bir süre daha ilim tahsil etti.(1985-86) Hocasının oradan da Samsun iline yerleşmesinden sonra belirli bir süre de Samsun’da dini ilimleri tahsile devam etti (1987).

      Dört ayrı yerde medrese tahsil hayatı olmuştur. Bu süre içerisinde İmam-Hatip Lisesinin orta kısmını Of İmam-Hatip Lisesi’nde, Lise kısmını da Trabzon İmam-Hatip Lisesi’nde (1986) açıktan bitirdi.

      Samsun’da 1987 yılında yapılan İmam-Hatiplik imtihanını birincilikle kazanarak 1988 yılında ilk defa resmi olarak Bafra’nın Elifli Köyü’nde İmam-Hatipliğe başladı. Bu arada AÖF İktisat Fakültesinde okudu.  Daha sonra imamlık görevinden istifa ederek, 1989’un sonlarına doğru Mısır’ın Başkenti Kahire’de bulunan El-Ezher Üniversitesi’ne kayıt yaptırdı. 1990-1994 yılları arsında Ezher Üniversitesinin “Din Usulleri Fakültesinin Tefsir Bölümü” nden mezun oldu. Mısır’da bulunduğu yıllarda İskenderiye Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesine devam etti.

      Mısır’da toplam beş yıl kaldıktan sonra Türkiye’ye döndü. 1996 yılında Samsun’un Ondokuzmayıs İlçesi’ne bağlı Engiz Köyü’nde İmam-Hatipliğe tekrar başladı. Bu görevini 1998 yılına kadar devam ettirdi. 1998 yılında Ankara’da Diyanet İşleri Başkanlığı’nda açılan İstanbul-Haseki-Müftüler ve Vaizler İhtisas Kursunu yüksek puanla kazandı. Haseki Eğitim Merkezini 1998-2000 yılları arasında 15. Dönem olarak başarı ile bitirdi. İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde Mehmet Savaş, Halil Günenç, Ali Rıza Temel,  Durak Pusmaz,  Hüseyin Kayapınar, Abdullah Yücel hoca efendilerden dersler aldı. Ayrıca Hafiz’ül Kurra Ramazan Pakdil Hoca Efendi’den de Kur’an-ı Kerim dersleri aldı. 2000 yılında girdiği müftülük imtihanını kazanarak müftü oldu.

      İlk müftülük yeri Bayburt’un Aydıntepe ilçesi oldu (17.11.2000 – 11.03.2004). Ondan sonra sırasıyla; Edirne’nin Süloğlu ilçesi (12.04.2004 – 20.09.2004),  Sinop’un Dikmen ilçesi (06.10.2004 – 09.02.1009) ve 10.03.2009 tarihinde Kocaeli’nin Çayırova İlçesi’nde Kurucu Müftü olarak tayin oldu.Trabzon İl Müftü Yardımcılığı görevinde bulundu (2012-2013). Mersin İl Müftü Yardımcılığı görevinde bulundu (2015). Trabzon Beşikdüzü İlçe Müftüsü görevinde bulundu (2017-2020) .  04.01.2021 tarihinden itibaren Samsun İl Müftü Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir .

      İbrahim Kadıoğlu, birçok radyo ve televizyon programlarına katıldı. Değişik dergi ve gazetelerde yazılar yazdı. Basılmış eserleri şunlardır :

    “İnsan ve Sigara”, “Ahiret Yolcusunu Uğurlarken”“Evlilik Risalesi” “İslam Hukukunda Tutuklama ve Hapsetme”,  “Hafız Ahmet Efendinin Hayatı” “İlmi Sohbetler, Saçılan İnciler” “Dua Risalesi” adlı eserleri yayınlanmıştır. “İslamda Adalet ve Aydıntepe Civarındaki Ermeni Mezalimi” adındaki ilmi çalışmalarına devam etmektedir.