09.03.2016

Yusuf Bahri UĞURLU 1932-1938

1870 yılında Samsun  Badırlı köyünde doğdu. İlk tahsilini bitirdikten sonra bir süre medrese tahsiline devam etti. Daha sonra İstanbul'da Ulum-i Arabiye okudu. Hacı Ali Efendi'den feraiz tahsili yaptı.03.12.1909 tarihinde samsun Müftü müsevvitliğine, 30.01.1919 tarihinde Samsun müftülüğüne vekaleten atandı. Bu ünvanla ankara fetvası'nı imzalayanlardandı. 09.07.1932 tarihinde Samsun İl Müftülüğüne asalaten atandı. 19.19.1938 tarihinde bu görevde iken vefat etti.