09.03.2016

İskender Fevzi SEVÜK 1956-1966

1961 yılında Batum Çürüksu Kazasında doğdu. 13 yaşında iken hafızlığını ikmal etti. daha sonra İstanbul Fatih Medresesi'nden mezun olup, Mısır'a giderek Cami'ül Ezher tahsilini tamamladı. Mısır dönüşü memleketi olan Batum'a giderek kadı, müftü ve müderrislik yaptı. 57.Fırka Batum'u işgal ettiği zaman, Türk Hükümeti tarafından İskender Fevzi SEVÜK'ün müftülüğü tasdik edildi. Rusya'da zulüm artınca 17 arkadaşı ile beraber 1931 yılında Türkiye'ye sığındı. Artvin, Ordu ve Amasya'da fahri imamlık yaptı.1936-1953 yılları arasında Ladik, 1953-1956 yılları arasında Çarşamba ilçe müftülükleri görevlerinde bulundu. 1956-1966 yılları arasında Samsun il müftülüğü yaptı.Bu görevinde iken 12.04.1966 tarihinde vefat etti.