T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Tekkeköy Müftülüğü

24.03.2020

Minarelerden Dua Edilmesi Hk.

Son dönemde dünya genelinde görülen "Yeni Koronavirüs"ün (Covid-19) ülkemizde yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek için ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında vatandaşlarımıza salgın hastalık riski sona erinceye kadar evlerinde kalmaları tavsiye edilmektedir. Bu itibarla bugünden itibaren yatsı ezanlarına müteakip minare hoparlörlerinden
 MÜNÂCÂTIMIZ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ 􀃃 بسِمْ ا َّ
مُ عَلٰى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰ ى أٰلهِ۪ وَصَحْبِه۪ أجَْمَع۪ين . 􀃋 ةُ وَالسَّ ٰ 􀃋 رَبِّ الْعَالمَ۪ين وَالصَّ ٰ 􀃃 أَلْحَمْدُ َِِّٰ
هُو الَْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتَوُبُ الِ يَْهِ . 􀃊 إلِهَ إ َِّ 􀃄 الَْعَظِيم الَْكَرِيم الَّ ذَِي 􀃃 اسَْتَغْفِرُا َّ 􀃃 اَسْتَغْفِرُ ا َّ 􀃃 اَسْتَغْفِرُ ا َّ

Amin.
Ey bu okuduğumuz ezanların sahibi Yüce Rabbimiz. Sana sığındık. Kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık.
Peygamberlerin, mazlumların ve muhtaçların dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle Allah’ım!
Bizleri umduklarımıza nâil, korktuklarımızdan emin eyle Allah’ım!
Bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inâyetini lutfeyle Allah’ım.
Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah’ım!
Şu anda huzurunda ellerini açarak âmin diyen kardeşlerimizi, iki cihanda aziz eyle Allah’ım!
Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış; çaresizlere kucak açmış necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah’ım!
İlâhi Ya Rabbi! Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza kolaylıklar nasib eyle Allah’ım!
Ya Rabbi! Devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah’ım!
İlâhi Ya Rabbi! Zor günlerden geçiyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle Allah’ım!
Ya Rab! Bu zor zamanlarda, büyük bir özveri ile gece gündüz demeden çalışan başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza yardım eyle Allah’ım.
Bizlere taşıyamayacağımız ağır yükler yükleme Allah’ım!
Ya Rabbi! Dünya imtihanımızı kolaylaştır, musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır, bizlere sabır ve metanet ver Allah’ım!
İlâhi Ya Rabbi! Dünyada ve ahirette, mahşer gününde mahcup ve mahzun olmaktan cümlemizi muhafaza eyle Allah’ım!

اِلْحَمْد 􀃃 اُكَْبَر و ََِّ 􀃃 اُكَْبَر ا َ 􀃃 وُاَ 􀃃 ا 􀃊 ا الِ هَ ا ِ 􀃊 اُكَْبَر َ 􀃃 اُكَْبَر ا َ 􀃃 ا َ
ا للّ هَُمَّ صَلِّ عَلىَ سَيِّدِناَ مُحَمَّ دٍ وعَ لىَ آلهِِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم.
رَِبِّ الْ عَالمَِينَ. ا لْ فَاتِحَة. 􀃃 مٌ عَلىَ الْ مُرْسَلِينَ وَالْ حَمْدُ َِّ 􀃋 وَسَ َ
Not: Tekbir ve salat-ü ümmiye makam üzere üç defa okunacaktır.
 dua edilecektir.
Dua metni okunurken;
1-Sesin anlaşılır ve net olmasına, özellikle merkezi sistemlerden metnin yavaş
okunmasına özen gösterilmesi,
2-Hoparlör sesinin halkımızı rahatsız etmeyecek düzeyde ayarlanması,
3-Görevlilerimizin kendilerine gönderilen dua metnini okumaları, dua metninde ekleme ya
da çıkartma yapılmaması,
4-Dua metninin sadece görevlilerimiz tarafından okunması, görevlisi bulunmayan
camilerde yetkisiz kişilerce okunmaması,
5-İl/ilçe müftülüklerinin merkezi ezan sistemini bu kritik süreçte halkımıza tek bir
merkezden ve hızlı bilgi aktarımını sağlamak amacıyla kullanıma hazır bulundurmaları,
hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.
 
                                                                               Bünyamin ALBAYRAK
                                                                                           Başkan a.
                                                                             Din Hizmetleri Genel Müdürü