T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Tekkeköy Müftülüğü

24.03.2020

Sosyal Medya Grupları Hk.

Covid-19 salgını sebebiyle, 65 yaş ve üstü yaşlılarımızın ayrıca kronik rahatsızlığı olan
vatandaşlarımızın evlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile sınırlandırılmıştır. Bu süreçte alınan tedbirleri desteklemek, vatandaşlarımıza dinî ve manevî anlamda rehberlik ederek moral ve motivasyonlarını
yükseltmek amacıyla Başkanlığımız bir dizi faaliyete öncülük etmektedir.
Bu bağlamda, din görevlilerimiz, vaiz, imam-hatip, müezzin ve Kur'an kursu
öğreticilerimiz tarafından öncelikle mahalle sakinlerini, cemaatlerini, öğrenci ve velilerini dahil edecek şekilde sosyal medya grupları kurulması ya da var olan grupların bu süreçte aktive edilmesi önem taşımaktadır.
Bu gruplar aracılığıyla aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanacaktır:
1-Evlerinden çıkamayan yaşlı ve kronik hastaların düzenli olarak telefon ile aranması, hal
ve hatırlarının sorulması, ihtiyaçlarının öğrenilmesi,
2-Bu vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek amacıyla, illerde vali/kaymakamlar
başkanlığında oluşturulan "Vefa Koordinasyon Grubu" faaliyetlerine gönüllü desteği
sağlanması,
3-Söz konusu gruplar vesilesiyle hatim, dua, zikir, tesbihat gibi maneviyatı ayakta tutan
ibadet ve taatin teşvik edilmesi,
4-Kalabalıktan uzak kalma zorunluluğu bulunan bu hassas günlerde camide cemaat
oluşturamayan vatandaşlarımızın ailece evde cemaatle namaz kılmaya teşvik edilmesi,
5-Diyanet TV ve radyolarının grupta bulunan herkesin evinde izlenilir ve dinlenilir
olmasının temin edilmesi, bu sayede Başkanlığımız tarafından yeni yayına alınan özel
programların duyurularının yapılması,
6-Kısa film ve videolar da dahil olmak üzere, Başkanlığımız tarafından bu süreçte
sunulan her türlü din hizmetinin söz konusu gruplar vesilesiyle toplumumuza
ulaşmasının sağlanması,
hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 
                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Prof. Dr. Ali ERBAŞ
                                                                 Diyanet İşleri Başkan