T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Tekkeköy Müftülüğü

31.05.2019

KADİR GECESİ MESAJI

Kadir Gecesi Nedir?

Kadir gecesi, yüce Allah’ın bu ümmete bir lütfudur; bir ihsan, bir ikram gecesidir.

Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır, bir ömre bedel bir gecedir. (kadir/3)

Kadir gecesi, bire bin ve daha fazla karşılığın verildiği bir gecedir.  Bin sayısı, çokluktan kinaye olarak düşünülürse, bu gece, Yüce Allahın ikramının hesapsız verildiği bir gecedir.

Bu gece Kur’an-ın yeryüzüne inmeye başladığı bir gecedir, yani Kur’an gecesidir (kadir/1)

Kur’an, ateşten bir uçurumun kenarında olan insanlığı yeniden dirilişe ve kurtuluşa ulaştırmak için gönderilmiştir. (Ali İmran/103)

Kur’an insanlığı, karanlıklardan aydınlığa (İbrahim/1), dalaletten hidayete (Ali İmran /164), vahşetten medeniyete (Ali İmran/164), necasetten taharete (Araf/157), zulümden adalete (Nisa/175), zilletten izzete (Enbiya/10-Enfal/24), hüsrandan kurtuluşa erdirmek için gönderilmiştir. (Enam/155)

Kur’an bizim için bir ruh (Şura/52), yani bizim için bir hayattır. Kur’an bizi bize hayat verecek şeylere çağırıyor (Enfal/24)

Kur’an-a uyan asla sapıtmaz ve betbaht olmaz. (taha/123)

Kur’an bizim için bir öğüt, bir şifa, bir hidayet bir rahmettir. Yani her iki dünya için bir mutlu hayat mesajıdır. (Yunus/57)

Kur’an, bize en doğru yolu gösteren bir rehberdir. (İsra/9- İbrahim/1-Fussılet/44)

Kur’an her şeyi açıklayan bir kitap, müminler için bir rehber, bir rahmet ve bir müjdedir. (Nahl/89)

Kur’an inananlar için “gören göz” mesabesindedir, basirettir. (Caşiye/20)

Kur’an Allah’ın ziyafet sofrasıdır. (c.sağı 1/100) (tecrid no:2210)

Bu sofradan yemeyenin ruhu aç kalır, huzur ve sükûn bulamaz. (Rad/28)

Kur’an uhrevi âlemlerin mukaddes haritasıdır; cennete onunla varılır, iki dünya saadeti onunla bulunur. (maide/15-16)

Hülasa, insan, ya Kur’an ile ihya olur, ya şeytan ile imha olur.  Üçüncü bir yol yoktur.

Kadir Gecesi, tan yeri ağarıncaya kadar tam bir selam gecesidir. (kadir)

Selam, Allahın hediyesi; peygamberin sünneti; Müminlerin duasıdır.

Selam, dünya ve ahretin bütün hayırlarını toplayan bir kelamdır,

Selam, gönülden gönüle yol açan bir anahtardır. Selam, halim ve selim olanların asalet nişanıdır. Selam, Allah’ın adıdır. Selam, Cennet yurdudur. Selam, Cennet ehlinin kelamı; onlara verilen ilk müjdedir.

Selam, güven duygusu; kin, haset, fesat ve ihanetten uzak olmanın ilanıdır. Selam, barış, huzur, itimat ve selamettir. Bu selam gecesinde rabbim alemi İslam’a selamet versin.

Kadir gecesi, her bir iş için meleklerin ve ruhun (Cebrailin) yeryüzüne inip durduğu bir gecedir (Kadir/4)

Bu gece, dünyanın meleklerle dolduğu; Allah’ın kullarının meleklerle olduğu bir gecedir. Bu aynı mekanı paylaşmayı rabbim, aynı yaşantıya yani melekler gibi bir hayat yaşamaya vesile kılsın. Kavgalar, ihtiraslar, fitne ve fesatlar son bulsun. (Amin)

Bu gece kadir gecesi, yani kadru kıymet gecesidir. Çok değerli bir gece (kadir/1) dir.

Rabbim bizleri, sahip olduğu değerleri ve nimetleri bilenlerden eylesin.

Rabbim bizi bu geceyi iyi değerlendirenlerden=ibadetlerle ihya edenlerden, güzel ahlakıyla melekleşenlerden, Kur’an-ı hayatına hakim kılanlardan ve ebedi kurtuluşa erenlerden eylesin! Amin.

 

                                                                                                    Hüseyin İMAMOĞLU

                                                                                                       Tekkeköy Müftüsü