T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Tekkeköy Müftülüğü

19.03.2020

Cuma ve Kandil Gecesi Camiler Kapalı Olacaktır

         İnsanın can güvenliğini sağlamak İslam'ın ana gayelerinden biridir. Nitekim, "Def‘-i
mefâsid, celb-i menâfi‘den evlâdır" (Zararı önlemek, fayda sağlamaktan daha önemlidir)
şeklindeki genel kural, İslam hukukunun temel ilkelerindendir.
        Devletimizin yeni tip koronavirüsle mücadele amacıyla almış olduğu tedbirler
kapsamında Başkanlığımız tarafından din hizmetlerinin icrası ile ilgili ilgi (a) ve (b) yazılar
ile bir dizi tedbir alındığı bilinmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığını korumayı, bilhassa
yaşlılarımızın can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik
olan bu kararların uygulanması insani ve vicdani bir sorumluluktur.
       Ancak niyeti ne olursa olsun farklı görüşe sahip bazı kişilerin, vatandaşlarımızın dini
hassasiyetlerini istismar ettiği ve camilerimizde alınan önlemleri zafiyete uğratacak
davranışlar sergilediği tespit edilmiştir.
        Bu minvalde ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla Cuma
günü ve kandil gecesi camilerimiz (kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yutlarda
bulunan mescitler de dahil olmak üzere) kapalı tutulacak ve Cuma namazı için sala
okunmayacaktır.