T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Atakum Müftülüğü

27.09.2019

EVLİLİĞE İLK ADIM SEMİNERLERİMİZ BAŞLIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi hususunda toplumumuza dinî ve ahlaki bilgi ekseninde rehberlik etmektedir. Aile kurulurken sağlam temeller üzerine inşa edilmesi, kurulan ailelerin güçlendirilmesi ve huzurlu bir şekilde devamının sağlanması için çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda yeni evli ve evliliğe adım atacak çiftlere sevgi, merhamet, adalet ve emanet bilinci gibi aileyi ayakta tutan değerler hususunda Kur’an ve sünnet ışığında bilgi vermek amacıyla Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Huzurlu Aile, Güçlü Toplum, Güvenli Gelecek" projesi hazırlanmış 8 konu başlığında “Evliliğe İlk Adım” seminerleri yapılması planlanmıştır.

“Evliliğe İlk Adım” Seminer Başlıkları

1. Seminer: Evlilik; Ahirete Uzanan Birliktelik

2. Seminer: Nikâh ve Sorumlulukları

3. Seminer: Ailemin İletişim Dili

4. Seminer: Ailede İffet ve Mahremiyet

5. Seminer: Yuvamız Merhamet Ocağı Olsun

6. Seminer: Çocukla Şenlenen Yuvalar

7. Seminer: Evlilikle Büyüyen Ailem

8. Seminer: Çevre Bilinci ve Tüketim Ahlakı

Bu bağlamda Atakum Müftülüğü olarak konuyla ilgili gerekli çalışmalar başlamış olup, projenin koordinesi ve yürütülmesi Aile ve Dini Rehberlik bürosu tarafından yapılmaktadır. “Huzurlu Aile, Güçlü Toplum, Güvenli Gelecek” projesi kapsamında evliliğe hazırlık aşamasında olan sözlü, nişanlı veya yeni nikâh yaptıran çiftlerle evliliğinin ilk beş yılında olan eşlere yönelik “Evliliğe İlk Adım” seminerlerine kayıtlarımız başlamıştır. İlgili doküman ve içeriği Başkanlığımızca hazırlanan seminerler haftada iki konu olmak üzere sekiz farklı konunun işlenmesiyle bir ayda tamamlanacaktır. Katılımcılara eğitim sonunda Katılım belgesi verilecek ve Evliliğe İlk Adım kitapçığı hediye edilecektir. Seminerlerin yeni gruplarla rutin bir şekilde yıl boyu devam etmesi planlanmaktadır. Katılım için müracaatlar Atakum Müftülüğü’ne şahsen veya telefonla yapılacaktır. (Not: Seminerlerin gün ve saatleri katılımcıların yoğunluğuna göre hafta içi veya hafta sonu olmak üzere planlanacaktır.)