T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kavak Müftülüğü

06.09.2018

MANEVİ DANIŞMANLIK VE DİNİ REHBERLİK DUYURUSU

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

Diyanet İşleri Başkanlığı

 

 

: 51551452-205-E.118800

İVEDİ

Sayı

05.09.2018

Konu

: Öğrenci Yurtlarında Manevi

 

 

Danışman Görevlendirilmesi

 

 

 

DOSYA

 

 

Toplumun bütün kesimlerine din hizmeti sunan Başkanlığımız, toplumsal yapının önemli bir kesimini oluşturan gençlerin milli ve manevi değerler ekseninde yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla dini, sosyal, kültürel, eğitim vb. alanlarda sistematik ve kalıcı çalışmalar yürütmektedir.

 

2015 yılından bu yana Başkanlığımızca Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında öğrencilere manevi danışmanlık ve dini rehberlik yapmak üzere personel görevlendirmesi yapılmış, alınan olumlu dönütler bu çalışmanın nitelik ve nicelik olarak artarak devam ettirilmesini zorunlu kılmıştır. Söz konusu hizmetin TDV öğrenci yurtlarını da kapsayacak şekilde, ihtiyaçlar ve talepler dikkate alınarak Ek-1'de yer alan kapsam doğrultusunda genişletilmesi ve gençlik koordinatörlüğü sistemi ile uyumlu hale getirilmesi hedeflenmektedir.

 

Manevi danışmanlık hizmeti sunmak üzere talepte bulunan personelin başvuru, tespit ve eğitime alınması sürecinde, müftülüklerin Başkanlık makamının 24.01.2018 tarih ve 65752239010.04-E.10079 sayılı olurları ile yürürlüğe giren Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Yönergesi ile Ek-2 Bilgi Notu çerçevesinde bir yol izlemesi önem arz etmektedir.

 

Bu kapsamda yazı ekli bilgi notunun bütün personele süresi içerisinde tebliğ edilmesi, ilan panosuna asılarak duyurulması ve ilk defa yapılan başvuruların Ek-3 tabloya, halen manevi rehberlik hizmetine devam eden ve görev süresinin uzatılmasını talep eden personel için Ek-4 tabloya, halen manevi rehberlik hizmetine devam ettiği halde görevinden ayrılmak isteyenlere ait bilgilerin ise ek-5 tabloya işlenmesi ve en geç 17/09/2018 tarihine kadar genclik@diyanet.gov.tr adresine gönderilmesi hususunda,

 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

Bünyamin ALBAYRAK

 

 

Başkan a.

 

 

Din Hizmetleri Genel Müdürü

Dağıtım:

 

 

81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)

 

 

 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara

Bilgi İçin: Mustafa SOYKÖK

Telefon: 0 312 295 73 53

Faks: 0 312 284 60 36

Diy.İşl.Uzm.

e-posta: sosyalkulturel@diyanet.gov.tr

İnternet Adresi: www.diyanet.gov.tr

Tel No: +903122957541

 

1

 

 

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

Diyanet İşleri Başkanlığı

 

 

05.09.2018

Diy.İşl.Uzm.

: Mustafa SOYKÖK

05.09.2018

D.Bşk. V.

: Dr. Neşet BODUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara

Bilgi İçin: Mustafa SOYKÖK

Telefon: 0 312 295 73 53

Faks: 0 312 284 60 36

Diy.İşl.Uzm.

e-posta: sosyalkulturel@diyanet.gov.tr

İnternet Adresi: www.diyanet.gov.tr

Tel No: +903122957541

 

2

 

 

 

MANEVİ DANIŞMAN GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRENCİ YURTLARI

Ek-1

 

 

 

 

 

 

SIRA

İL

İLÇE

YURT TİPİ

GÖREVLEN

ÖĞRENCİ YURDUNUN ADI

NO:

 

 

 

DİRİLECEK

 

 

 

 

 

PERSONEL

 

 

 

 

 

SAYISI

 

443.

Samsun

Merkez

Erkek

2

KARADENİZ YURDU

444.

Samsun

Merkez

Kız

1

SAMSUN KIZ ÖĞRENCİ YURDU

445.

Samsun

Merkez

Kız

2

MÜNEVVER AYAŞLI YURDU

446.

Samsun

Merkez

Kız

2

TURGUT ÖZAL ÖĞRENCİ YURDU

447.

Samsun

Merkez

Kız

1

İLKADIM YURDU

448.

Samsun

Merkez

Erkek

1

ALİ FUAT BAŞGİL YURDU

449.

Samsun

Merkez

Erkek

1

CEMAL SAFİ ÖĞRENCİ YURDU

450.

Samsun

Merkez

Kız

1

GÜLCEMAL HATUN YURDU

451.

Samsun

Çarşamba

Kız

1

ÇARŞAMBA ÖĞRENCİ YURDU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİ NOTU

 

Bu çalışma, milletimizin geleceğini inşa edecek gençlerin; bilgi, ahlak, estetik, ruh güzelliği, merhamet ve adalet duygularıyla yetişmelerine katkı sağlamak, milletimizi bir araya getiren değerlerin, insani haslet ve erdemlerin nesilden nesle aktarılarak hayat bulmasını temin etmek; toplumun geleceğe umutla bakabilmesi için insani erdemlerle donatılmış, her yönden iyi yetişmiş, ruhen ve bedenen dinamik bir gençliğe sahip olunmasını temin etmek amacıyla Başkanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlar işbirliğinde yürütülen bir manevi danışmanlık hizmetidir.

 

Söz konusu çalışmada temel yaklaşım; yurtlarda yürütülen gençlik çalışmalarında gençlerimize “rol-model” olacak şekilde rehberlik yapmak ve tüm çalışma alan ve süreçlerini buna göre inşa etmedir.

 

Buna göre;

 

 1. Çalışma süreçlerinde hiçbir gencin dışarıda bırakılmamasına özen gösterilecek; yöntemde ise formel bir yaklaşımdan öte eğitsel bir süreç takip edilecektir.

 

 1. Her aşamada gerek Başkanlık gerekse TDV ve KYK personeli ile ilişkiler karşılıklı saygı ve güven esasına dayalı olarak yürütülecek; gençlerle iletişimde ise; onların ihtiyaç ve beklentilerine göre dinleme, anlama ve anlamlandırma metoduna ağırlık verilecek, kolaylaştırıcı, cesaret ve güven verici bir üslup kullanılacak; sosyo-kültürel etkinlik ve faaliyetlerle nitelikli zaman geçirilmesine özen gösterilecektir.

 

 1. Yapılacak çalışmaların hedef kitlede maksimum karşılık bulması amacıyla program ve çalışma saatleri

 

öğrencilerin yurtta bulunma vakitleri ve programlara katılım durumları eksene alınarak tespit edilecektir.

 

 1. Manevi danışmanlık hizmetine tahsis edilmiş bir kadro unvanı henüz bulunmadığından, personel

 

öğrenci yurtlarında kurum dışı görevlendirme usulüyle çalıştırılacaktır.

 

 1. Müftü, şube müdürü, murakıp ve VHKİ gibi idari personel dışındaki unvanlarda çalışan bütün personel müracaat edebilecektir.

 

 1. Halen yurtdışında görevli olanlar, yurtdışı din görevlisi sınavına girerek başarılı olanlar ya da benzer durumları bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

 1. Görev almak isteyen personelin dini yükseköğrenim mezunu veya farklı alan lisans mezunu olmaları asgari yeterlik şartıdır. Alanla ilgili özel eğitim veya bir sertifika programı bitirenler ile manevi danışmanlık alanında lisansüstü bir programdan mezun ya da halen devam ediyor olanların bu durumları değerlendirme sürecinde olumlu olarak göz önünde bulundurulacaktır.

 

 1. Kredi ve Yurtlar Kurumu / Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında görevlendirilen manevi danışmanlık görevlisi Cuma günü hariç, haftada dört gün, günlük asgari beş saat olmak üzere görev yapacaktır.

 

 1. KYK ve TDV yurtlarında yürütülen manevi danışmanlık hizmeti Başkanlık gençlik çalışmalarının bir parçası olarak görülecek, manevi danışmanlık görevlilerinden, gençlik koordinatörlüğü sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda aktif rol almaları beklenilecektir.

 

 1. Manevi danışmanlık görevlisi, Cuma günleri müftülük bünyesinde görev yapacak şayet görev yaptığı yurtta mescit/cami varsa ve aynı gün için burada da ihtiyaç olursa Cuma günü de aynı yurtta görevine devam edecektir.

 

 1. Görevliler 4 günü yurtlarda ve 1 günü müftülüğün uygun göreceği yerlerde olmak üzere haftada 5 gün çalışacaklar ve 2 gün de izinli olacaklardır. TDV yurtlarında görevlendirilen manevi danışmanlık

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

görevlilerinin yurtta kalış süreleri, diğer günlerde gençlik çalışmalarına vakit ayırmaları koşuluyla 2 günden az olmamak kaydı ile Müftülüklerce düzenlenebilecektir.

 

 1. Çalışma saatleri ihtiyaç doğrultusunda ilgili yurt idaresiyle birlikte belirlenecek ve program Müftülüğe bildirilecektir. Manevi danışmanlık görevlisi, müftülük ve yurt müdürlüğünün birlikte karar vermesi halinde bu hizmet hafta sonları da sunulabilecektir.

 

 1. Manevi danışmanlık görevlisi yurt yönetimi ve görevlileriyle işbirliği ve eşgüdüm içerisinde

 

çalışacaktır.

 

 1. Müftülük, gençlik çalışmaları hariç olmak üzere manevi danışmanlık görevlisi personele görevlendirme süreci içerisinde haftada sadece bir gün görev verecektir.

 

 1. Manevi danışmanlık görevlisi personel özlük hakları bakımından müftülüğe bağlı olarak çalışacaktır.

 

 1. Manevi danışmanlık görevlisi, resmi izinlerini bağlı bulunduğu Müftülükten alacak ancak çalıştığı yurt müdürlüğünü de bilgilendirecektir.

 

 1. Görevlendirmeler altı aylık periyotlar şeklinde yapılacak ve ilgili personelin verimliliğine göre süreklilik arz edecektir.

 

 1. Görevlendirme süreleri içerisinde görevden ayrılma istekleri dikkate alınmayacak ancak ilgili periyot bittikten sonra talepler değerlendirilecektir.

 

 1. Görevlendirilen personelin asli görev yerine vekil/fahri görevlendirme yapılacaktır.

 

 1. Müftülükler tarafından manevi danışmanlık hizmetinin işleyişi konusunda gerekli denetim ve rehberliğin yapılması çalışmanın sürekliliği, verimi ve geleceği açısından önem arz etmektedir.

 

 1. KYK ve TDV Yurtlarında yürütülen manevi danışmanlık hizmeti Başkanlık, TDV ve Bakanlık işbirliğiyle yapılan özel ve nitelikli bir eğitimi zorunlu kıldığından söz konusu görevlendirmeler dışında mahallinden sürekli manevi danışmanlık görevlisi görevlendirmesi kesinlikle yapılmayacaktır.

 

 1. Manevi danışmanlık görevlisi olarak öğrenci yurtlarında görevlendirilen personelin 6 aylık görevlendirme süresi içerisinde manevi danışmanlık alanı ile ilgili hazırlayacakları ilmi bir çalışmayı (makale, kitap özeti, anket, sempozyum tebliği, proje vb.) genclik@diyanet.gov.tr adresine göndermeleri istenilecektir.

 

 1. Manevi danışmanlık görevlilerince yapılan çalışmalar KYK il müdürlüğünce talep edilen aralıklarla rapor halinde KYK il müdürlüğüne ve ayrıca aylık olarak il müftülüğüne (gençlik koordinatörlüğü) sunulacak, yine yapılan faaliyetler DHYS sistemine girilecektir.

 

 1. Gerektiğinde ayrıntılı bilgi ve irtibat için 0(312) 2957649 – 2957648 – 2957353 - 2957650

 

 

 

DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Ek 3 Örnek Tablo

 

İLK DEFA YAPILAN BAŞVURULAR

SN

Adı

Soyadı

Sicil No

Unvanı

Birimi (il-ilçe)

İkametgâh

Mezuniyeti

Alanla ilgili özel

Cep No:

Müftülük

 

 

 

 

 

 

Adresi

 

eğitim/sertifikasyon

 

Görüşü

1

Ahmet

Tarcan

2003/0873

Vaiz

Ankara/Çankaya

Ankara/Sincan

Lisans

Manevi

05343557980

Olumlu

 

 

 

 

 

 

 

 

Danışmanlık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sertifikası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Bu form başvuru yapan personelin talep dilekçeleri alındıktan sonra İlçe Müftülüklerince doldurulacaktır. Müftülükler bilgi notunda ifade edilen şartları haiz bütün başvuruları forma işleyerek en geç 12.09.2018 tarihine kadar samsun@diyanet.gov.tr adresi yoluyla elektronik ortamda VE AYRICA ÜST YAZI İLE  İl Müftülüğüne ulaştıracaklardır.

 

Ek 4 Örnek Tablo

HALEN MANEVİ REHBERLİK HİZMETİNE DEVAM EDEN VE GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASINI TALEP EDEN PERSONEL

 

SN

Adı

Soyadı

Sicil No

Unvanı

Birimi (il-ilçe)

Mezuniyeti

Görev

Cep No:

Müftülük

 

 

 

 

 

 

 

Yaptığı

 

Görüşü

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yurdu

 

 

1

Zeynep

Cantar

2003/0873

K.K.Ö.

Ankara/Çankaya

Y. Lisans

KYK Ahmet

05343557980

Olumlu

 

 

 

 

 

 

 

Hamdi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yurdu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Bu form başvuru yapan personelin talep dilekçeleri alındıktan sonra İlçe Müftülüklerince doldurulacaktır. Müftülükler bilgi notunda ifade edilen şartları haiz bütün başvuruları forma işleyerek en geç 12.09.2018 tarihine kadar samsun@diyanet.gov.tr adresi yoluyla elektronik ortamda VE AYRICA ÜST YAZI İLE  İl Müftülüğüne ulaştıracaklardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 5 Örnek Tablo

 

HALEN MANEVİ REHBERLİK HİZMETİNE DEVAM ETTİĞİ HALDE GÖREVİNDEN AYRILMAK İSTEYENLERE AİT BİLGİLER

 

SN

Adı

Soyadı

Unvanı

Birimi (il-ilçe)

Görev

Cep No:

Manevi Danışmanlık Görevini

 

 

 

 

 

 

Yaptığı

 

Bırakmak İsteme Sebebi

 

 

 

 

 

 

Öğrenci

 

(Mesai şartları, sağlık problemleri,

 

 

 

 

 

 

Yurdu

 

kişisel nedenler vb.)

 

1

Ayşe

Kuran

K.K.Ö.

Ankara/Çankaya

KYK Ahmet

05343557980

Mesai şartları

 

 

 

 

 

 

Hamdi

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci

 

 

 

 

 

 

 

 

Yurdu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Bu form başvuru yapan personelin talep dilekçeleri alındıktan sonra İlçe Müftülüklerince doldurulacaktır. Müftülükler bilgi notunda ifade edilen şartları haiz bütün başvuruları forma işleyerek en geç 12.09.2018 tarihine kadar samsun@diyanet.gov.tr adresi yoluyla elektronik ortamda VE AYRICA ÜST YAZI İLE  İl Müftülüğüne ulaştıracaklardır.